PROGRAM ZLOTU

 

CZWARTEK, 27.08.2020

- Cały dzień - przyjazd i zakwaterowanie dla gości

- 17:00 - Lunch - relaks, zimne piwo

- 20:00 - ognisko, grill, muzyka, relaks, impreza

 

PIĄTEK 28.08.2020

- 9:00 - śniadanie

- 11:30 - spływ kajakowy, relaks, pływanie w jeziorze, konkursy z nagrodami

- 17:00 - Lunch

- 20:00 - Oficjalne powitanie gości

- Ognisko, grill, koncert, impreza, tańce

 

SOBOTA 29.08.2020

- 9:00 - śniadanie

- 10:30 - Wycieczka (trasa krajobrazowa)

- 17:00 - Lunch

- 20:00 - Grill, tradycyjna polska kuchnia, muzyka, zabawa

 

NIEDZIELA 30.08.2020

9:00 - śniadanie

Koniec rajdu

 

 

Rezerwacja do 31.07.2020

 

W ośrodku mamy 200 łóżek w domkach

 

 

Czas pobytu - Set 1

Czwartek 27/08/2020 - niedziela 30/08/2020 - 570PLN
Set obejmuje zakwaterowanie w domku oraz:
Czwartek - kolacja, ognisko, grill

Piątek - śniadanie, spływkajakowy, kolacja, ognisko, grill

Sobota - śniadanie, kolacja, ognisko, grill

Niedziela - śniadanie

Czas pobytu - Set 2

piątek - niedziela - 430PLN
Set oprócz zakwaterowania w domku obejmuje:
Piątek -  kolacja, ognisko, grill

Sobota - śniadanie, kolacja, ognisko, grill

Niedziela - śniadanie

 

        Zestawy zawierają również piękne okoliczności przyrody, wspaniałą atmosferę i zabawę ;-)

 

Cena koszulki - 60PLN , płatne wraz z opłatą za rezerwację.

 

Opłata za zlot (PLN):

 

PKO BP:

         

 

W przypadku problemów z przelewem prosimy o kontakt e-mail: vulcanforum@gmail.com

 

 

PRZYKŁAD TYTUŁU WPŁATY:
Tom Kaczor "Kwa-kwa" /nick/, VRA Polska, SET 1, T-Shirt 1 szt., XXL

 

 

 

 

 

III EUROPEAN RALLY VULCAN RIDERS VROC POLSKA

27 - 30.08.2020

PLACE OF RALLY:

Ośrodek Wypoczynkowy KOŁATEK, Mierki
11-015 Olsztynek

53°34'39.4"N 20°21'38.7"             53.577612, 20.360757

 

Booking to 31.07.2020

PROGRAM OF THE RALLY


THURSDAY 27.08.2020
- All day - arrival and guest accommodation
- 17:00 - Lunch
- Relax, cold beer ....
- 20:00 - Bonfire, grill, music, relaxation, party .....


FRIDAY 28.08.2020
- 9:00 - Breakfast
- 11:30 - Canoeing, relaxation, swimming in the lake, contests with prizes ....
- 17:00 - Lunch
- 20:00 - Official welcome of guests
- Bonfire, grill, concert, party, dances ... ......


SATURDAY 29.08.2020
- 9:00 - Breakfast
- 10:30 - Trip to the route
- 17:00 – Lunch
- 20:00 - Grill, traditional Polish cuisine, music, party ......


SUNDAY 30/08/2020
9:00 - Breakfast
The end of the Rally

 

 

Reservation to 31.07.2020    

 

At the resort we have 200 bed in brick houses

                                                                                                                                                

Time of stay - set 1

Thursday 27/08/2020 - Sunday 30/08/2020 - 130 euro
The set includes accomodation in a house and:
Thursday - dinner, fireplace, barbecue party,
Friday - breakfast, kayaking, dinner, fireplace, barbecue party,
Saturday - breakfast, dinner, fireplace, barbecue party,
Sunday – breakfast

Time of stay - set 2

Friday - Sunday 100 euros
The set includes accomodation in a house and:
Friday - dinner, fireplace, barbecue party,
Saturday - breakfast, dinner, fireplace, barbecue party,
Sunday – breakfast


The sets also include beautiful landscapes, great atmosphere and great fun ;- )

 

Price of the shirt - 15 euros, we pay with the set.

 

 

 

 

Payment for the rally.

account number (Euro):

 

PL  

SWIFT: 

PKO

 

 

 

In case of problems with the transfer, please contact us by e-mail: vulcanforum@gmail.com

 

 

EXAMPLE TRANSFER TITLE:

Tom Kaczor "Kwa-kwa" /nick/, VRA Poland, SET 1, T-shirt 1 pcs, XXL

PROGRAMM DER RALLYE

 

DONNERSTAG 27.08.2020

- Den ganzen Tag - Ankunft und Gästeunterkunft

- 17:00 Uhr - Mittagessen- Entspannen Sie sich, kaltes Bier ....

- 20:00 - Lagerfeuer, Grill, Musik, Entspannung, Party .....

 

FREITAG, 28.08.202

- 9:00 Uhr - Frühstück

- 11:30 - Kanufahren, Entspannung, Schwimmen im See, Gewinnspiele

- 17:00 Uhr - Mittagessen

- 20:00 - Offizieller Empfang der Gäste- Lagerfeuer, Grill, Konzert, Party, Tänze

 

SAMSTAG 29.08.2020

- 9:00 Uhr - Frühstück

- 10:30 - Fahrt zur Route

- 17:00 Uhr - Mittagessen

- 20:00 - Grill, traditionelle polnische Küche, Musik, Party

 

SONNTAG, 30.08.2020

- 9:00 - Frühstück

Das Ende der Rallye

 

 

 

Reservierungen zu 31.07.2020

 

Im Resort haben wir 200 Betten in Backsteinhäusern

 

 

Zeit des Aufenthalts - Set 1

Donnerstag 27/06/2019 - Sonntag 30/08/2020 - 130 Euro
Das Set beinhaltet die Unterkunft in einem Haus und:
Donnerstag - Abendessen, Kamin, Grillparty
Freitag -
Frühstück, Kajakfahren, Abendessen, Kamin, Grillparty
Samstag - Frühstück,  Abendessen, Kamin, Grillparty
Sonntag - Frühstück

Zeit des Aufenthalts - Set 2

Freitag - Sonntag 100 Euro
Das Set beinhaltet die Unterkunft in einem Haus und::
Freitag - 
Abendessen, Kamin, Grillparty
Samstag - Frühstück, Abendessen, Kamin, Grillparty
Sonntag - Frühstück

 

 

Die Sets beinhalten auch wunderschöne Landschaften, tolle Atmosphäre und viel Spaß; -)

 

 

Preis des Shirts - 15 Euro, zahlen wir mit dem Set.

 

Bezahlung für die Rallye.

Kontonummer (Euro):

 

PL  

SWIFT: 

PKO

  

 

 

 

Bei Problemen mit der Übertragung kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: vulcanforum@gmail.com

 

BEISPIEL TRNSFERITEL:
Tom Kaczor "Kwa-kwa" /nick/, VRA Polen, SET 1, T-Shirt 1 Stück, XXL

Web Site Designed and created by Archer

VULCAN RIDERS AND OWNERS CLUB 

POLSKA

VULCAN RIDERS ASSOCIATION CHAPTER No 48